Zásahy SDH

záchrana osob

(Přidáno 28.05.2019) –  jednotka byla v nočních hodinách povolána do skladového areálu v průmyslové zóně Modletice k záchraně osoby přimáčknuté návěsem...

požár lesního porostu V. Popovice

(Přidáno 21.04.2019) –  požár lesního porostu, trávy, stromků

požár MŠ v Říčanech

(Přidáno 20.04.2019) –  požár budovy MŠ v Říčanech

požár v Radějovicích

(Přidáno 31.03.2019) –  požár dřevníku u lesa v Radějovicích

spadlý strom u MŠ

(Přidáno 22.11.2018) –  jednotka likvidovala po vychřici spadllý strom přes plot MŠ Modletice...

požár RD ve V. Popovicích

(Přidáno 22.11.2018) –  jednotka byla v pozdejších večerních hodinách povolána k požáru rodinného domu ve Velkých Popovicích...

hořící auto v Modleticích

(Přidáno 20.08.2018) –  Jednotka vyjela na vyzvání KOPISu k hořícímu OA v Modleticích (na silnici 101 v Hůrce)...

pořár trávy Brtnice

(Přidáno 20.08.2018) –  Jednotka vyjela na vyzvání KOPISu k požáru trávy v Brtnici u Velkých Popovic...

ucpaná kanalizace Herink

(Přidáno 20.08.2018) –  Starostové obcí Herink a Modletice po domluvě požádali jednotku o pomoc s pročištěním kanalizace v obci Herik...

odstranění náletových dřevin

(Přidáno 20.08.2018) –  starosta obce Modletice vyzval jednotku k odstranění náletových dřevin na obecním pozemku z důvodu přesunu bývalé hasičské garáže...

požár na polní cestě

(Přidáno 05.06.2018) –  jednotka byla povolána KOPISem k požáru porostu na polní cestě u Velkých Popovic

Požár el. rozvodny v Kauflandu

(Přidáno 29.05.2018) –  Jednotka byla v noci ze soboty na neděli povolána KOPISem k požáru elektrické rozvodny chladícího systému skladu v Kauflandu...

požár skladů v Hostivaři

(Přidáno 09.05.2018) –  po jedné hodině ranní byla jednotka povolána k požáru v Praze Hostivaři

vychřice

(Přidáno 30.10.2017) –  likvidace následků nedělní vychřice...

technická pomoc

(Přidáno 22.10.2017) –  Odstranění pahýlu staré lípy u silnice na Herink...

pořez nebezpečných dřevin

(Přidáno 19.10.2017) –  na žádost starosty jednotka pořezala dřeviny na břehu Mlýnského rybníka hrozící pádem na techniku provádějící revitalizaci...

nehoda s hlášeným požárem

(Přidáno 28.06.2017) –  Jednotka byla povolána KOPISem k nehodě 2 OA na křižovatce silnic 101 a místní 00318, s kouřem z jednoho OA.

požár OA

(Přidáno 13.06.2017) –  jednotka byla dnes povolána k požáru motoru OA na Panelovém sídlišti u č.p.60. Po příjezdu na místo byl požár uhašen pohotovým obyvatelem domu za použití hydrantu. Další činnost na místě za spolupráce s jednotkou z Říčan bylo odpojení akumulátoru a zabránění znovuvznícení...

zásah po bouřce

(Přidáno 01.06.2017) –  jednotka vyjela k likvidaci polomu na pěší cestě, úklidu větví na komunikacích a čištění kanálových vpustí v obci

likvidace polomů

(Přidáno 17.03.2017) –  Jednotka likvidovala na žádost obce polomy za Chválovem.

likvidace polomů

(Přidáno 17.03.2017) –  Jednotka na žádost obce likvidovala polomy kolem stezky za Chválovem.

polom břízy na pěší cestě

(Přidáno 15.01.2017) –  na ohlášení obyvatel vyzval starosta obce jednotku k likvidaci polomu břízy na pěší cestě.

požár v areálu Billa

(Přidáno 15.01.2017) –  Jednotka se zúčastnila prověřovacího taktického cvičení na požár v ligistickém areálu firmy Billa Modletice.

zlomená větev

(Přidáno 15.01.2017) –  Na žádost starosty obce likvidovala jednotka větev zlomenou nad pěší cestou.

Požár stromu

(Přidáno 05.09.2016) –  Ač byla jednotka SDH Modletice odhlášena z pohotovosti z důvodu pořádání soutěže v požárním útoku, vyjela na místo požáru stromu v lesním porostu na hranici louky za obcí. Na místě se zásahu zůčastnili i členové SDH Svojšovice, kteří se taktéž účastnili soutěže. Povolána taktéž jednotka z HZS Říčany a přítomna Obecní policie Vestec. Po domluvě s velitelem HZS Říčany zůstává jednotka SDH Modletice na místě k provedení dohašovacích prací a ohlášení na dispečink stav požářiště.

Padlý strom

(Přidáno 05.09.2016) –  Jednotka SDH likvidovala padlý strom přes cestu a na soukromý pozemek.

Požár bytu v Modleticích

(Přidáno 19.08.2016) –  Jednotka SDH Modletice vyjela po výzvě z op.stř. Kladno k požáru bytu ve druhém patře bytového domu č.p. 133, Modletice. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum (přítomni již obecní policie a lékař) a následně nenásilný vstup do zasaženého bytu (silně podnapilý majitel po několika zabouchání otevřel), příjezd policie ČR, po vstupu do bytu byl zjištěn doutnající pokrm na rozspáleném sporáku, jistič sporáku vypnut a pokrm zchlazen ve dřezu vedle sporáku ( nehořel plamenem). Poté místo zásahu předáno veliteli jednotky HZS Říčany a pokračování ve spolupráci při odvětrávání prostor bytového domu.

Čerpání vody

(Přidáno 05.07.2016) –  Na žádost starosty jednotka odčerpávala vodu ze zatopených vodoměrných šachet po vydatných deštích předešlých dnů.

Odstranění následků vichřice

(Přidáno 05.07.2016) –  Po oznámení občany a na výzvu starosty vyjela jednotka k likvidaci následků ,,krátké" vichřice která se pokoušela zhatit i oslavu založení obce.... Byli odstraněny polomy z komunikací a prořezem zabezpečen strom na hrázi rybníka.

Úklid komunikace - Herink

(Přidáno 05.07.2016) –  Po přívalovém dešti a krupobití byla jednotka z Modletic požádána starostou obce Herink o odklizení polomů, krup a nánosu bláta z pole na komunikace v Herinku.

havárie kanalizace

(Přidáno 05.07.2016) –  uvolnění a úklid po havárii kanalizace v obci Modletice

likvidace zbylých polomů

(Přidáno 21.04.2016) –  Na žádost starosty obce byli odstraněny, po nedávné kalamitě, zbylé polomy ohrožující bezpečný pohyb občanů po veřejných prostorách...

IBIS na ,,kruháči"

(Přidáno 07.03.2016) –  Cestou na výjezdní školení, jsem narazil na ztraceného ibise skalního, který se motal po kruháči a okolo u Jažlovic. Událost jsem nahlásil,vědomil jsem policii a zoo. poté zajistil dle mých sil aby ibis ani řidiči nepřišli k újmě.......

polomy

(Přidáno 02.03.2016) –  jednotka vyjela k likvidaci polomů způsobených těžkým sněhem ohrožujících chodce a stavbu v Modleticích, provoz na silnici do Doubravice. Zásahu se účastnili: Škába, Konečný, Janota

hořícící kolo autobusu

(Přidáno 11.01.2016) –  3. ledna asi hodinu před půlnocí jsme byli povoláni k hořícímu autobusu na silnici 101 v Modleticích u zastávky bus v Hůrce, po příjezdu byla již na místě jednotka z Říčan, jejíž velitel po zjištění situace usoudil, že zásah dokončí sami a po krátkém čekání jsme byli odesláni zpět na základnu. Výjezdu se dále zúčastnil Z.Konečný, L.Škába.

únik oleje

(Přidáno 02.08.2015) –  na upozornění občanů Modletic vyjeli místní hasiči k likvidaci oleje vytékajícího ze zaparkovaného auta u paneláku čp.60.

Olejová "louže"

(Přidáno 18.01.2015) –  Při přípravě zasedací místnosti na Výroční valnou hromadu byla z okna OÚ zahlédnuta olejová skvrna na rybníku. Následně bylo zjištěno, že olej vytekl z nákladního auta předešlý den. Posádkou vozu byla zasypána vapexem, ale nebyla zametená. Následný déšť jí začal splachovat do rybníka. Hasiči z SDH Modletice jí tedy znovu zasypali sorbentem a zametli. Tím zabránili dalšímu splachování do rybníka.

Požár kamionu na R1

(Přidáno 03.05.2014) –  V pátek večer jsme byli povoláni k hořícímu kamionu na okruhu u Modletic (viz. foto).

Blesková povodeň 25. 4. 2014

(Přidáno 28.04.2014) –  Pomoc občanům obcí Modletice a Herink při bleskové povodni a odčerpávání vody z postižených míst. (foto: J. Szalai)

Požár seníku

(Přidáno 15.04.2009) –  http://www.pozary.cz/rubriky/udalosti/pri-pozaru-seniku-zasahovalo-i-8-jerabu_17101.html

Hořící odpad v areálu ÚOS

(Přidáno 29.06.2008) –  V neděli 29. června (kolem 12:50) spatřili místní obyvatelé požár za garážemi v areálu ÚOS. Místní hasiči vyjeli do pěti minut od nahlášení požáru. Při příjezdu profesionální jednotky z Říčan byl oheň již uhasen a pod kontrolou. Výjezdu se účastnili: Velitel Zdeněk Stupka, řidič Zdeněk Konečný, zasahující hasiči Jan Ondráček, Luboš Škába, Jiří Szalai, Josef Žížek, Libor Stoklasa a Jan Lebr. Koordinace - Michal Kučera a Petr Forejt.

Hořící buňka s nářadím a tlakovými láhve

(Přidáno 31.03.2008) –  Dne 29.3.2008 jsme v 16:12 obdrželi z operačního střediska Kolín hlášení o požáru u skladového areálu Kaufland. Po příjezdu v 16:22 na nahlášené místo požáru se zjistilo, že jde o hořící materiál a již ohřáté tlakové láhve v plechové stavební buňce na staveništi u firmy B Braun. Zde již zasahovala jednotka HZS Říčany, která požár hasila a současně ochlazovala tlakové láhve. Velitelem zásahu jsme byli požádáni o dodávku vody do jejich automobilu Liaz 101.860 (CAS25) HZS Říčany, protože bylo potřeba velkého množství vody na ochlazení tlakových láhví. V 16:50 se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Poděkování za dobře odvedenou práci patří všem zúčastněným. Výjezdu se zúčastnili: Luboš Škába, Zdeněk Stupka, Jiří Olmr, Jan Horník, Michal Kučera, Petr Forejt – koordinace lidí.

Cvičný poplach

(Přidáno 07.01.2008) –  Sobota 5.1.2008 byla ve znamení šedivé oblohy, vlezlé zimy, odpoledního lenošení. Do této lenivé nálady se v 16:21 rozezněla siréna na obecním úřadě, která povolávala hasiče k výjezdu. V hasičárně na jednotku čekal následující úkol: „Hoří černá skládka na cestě mezi Modleticemi a Popovičkami!“ Již v 16:24 vyjížděla plně obsazená Tatra, následována VW transportérem, ve kterém byla další posádka. Po příjezdu k místu údajného požáru, se jednotka dozvěděla, že jde o cvičný poplach, který ovšem nic neměnil na tom, že by se nemělo pokračovat v zásahu. Musel se uhasit fiktivní požár skládky. Během zákroku měl každý své místo a odváděl svou práci s precizností a rychlostí. Během pár minut byl fiktivní požár uhašen a jednotka připravena k návratu na základnu. Celá akce se nesla v duchu neuvěřitelné rychlosti nasazení jednotky. Vždyť tři minuty po vyhlášení poplachu v 16:21, vyjížděla jednotka z hasičské zbrojnice na místo určení. U požáru byla kolem dalších tří minut. Modletická jednotka byla již v nedávné době prověřena z okamžitého nasazení u pravých výjezdů a je dobře, že nezklamala ani tentokráte (ač se jednalo pouze o cvičný poplach). Všem zúčastněným patří velký dík za perfektně odvedenou práci. M.Kučera

Kamion u Spektra

(Přidáno 03.01.2008) –  Kolín povolal náš sbor k zásahu u hořícího kamionu u firmy Spektrum. Vzhledem k tomu, že šlo o menší požár motoru, po příjezdu naší jednotky (na místě za 12min od ohlášení) kamion byl již uhašen vysokotlakou vodou HZS Říčany

Požár v areálu Nico

(Přidáno 23.10.2007) –  Ač firma Nico u nás již neexistuje, operačním z Kolína byla naše jednotka vyzvána k zásahu ve výše jmenované firmě. Po bližším upřesnění bylo udáno, že zásah může být v okolí, tudíž ve firmě Kaufland, nebo Billa. Po našem příjezdu na místo deset minut po ohlášení bylo zjištěno, že zdroj požáru byl již zajištěn a lokalizován, se naše výjezdová jednotka v počtu šesti hasičů vrátila zpět na základnu.

Požár hráně dřeva

(Přidáno 26.06.2007) –  Během několika minut po nahlášení byla hasičská tatra na místě a v počtu pěti hasičů byl požár uhašen a zabráněno jeho dalšímu vzniku

Požár v UOS Modletice

(Přidáno 26.06.2007) –  Požár palet s krabicemi se skleněnými vázami v bývalé mycí hale areálu UOS.

Požár dřevěné chaty

(Přidáno 22.06.2007) –  V den a hodinu konání Valné hromady vznikl požár chaty, kterou si postavili modletičtí kluci. Chata se nacházela asi 700 m za hasičárnou v křovinách. Hasiči SDH Modletice požár pod velením Petra Forejta zlikvidovali do cca 30 minut.

Požár motoru Š. Felicia

(Přidáno 22.06.2007) –  Dva členové SDH Modletice se objevili - nezávisle na sobě - u požáru motoru osobního automobilu Škoda Felicia. Ač bez jiných pomůcek, než byl hasící přístroj přispěchali nešťastnici na pomoc.