Akce pořádané SDH Modletice

Povinné školení JSDH

Datum konání: 28.09.2008
Místo konání: 28.9.2008 od 14:00 hodin na stanici HZS

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Kolín
Adresa: Polepská 634, 280 00 Kolín 4
Tel.: 950 885 111 Fax: 950 885 108
E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz


Č.J. : HSKL – Kolín 16. 9. 2008
Počet listů : 1
Příloha :

P O Z V Á N K A

Vážený pane starosto, vážená paní starostko,

Hasičský záchranný sbor pořádá ve smyslu ustanovení odst. 2, písmo I, § 26 zákona
133/1985 Sb. v platném znění (zákon o požární ochraně) odbornou přípravu pro velitele a strojníky Vaší jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce.
Odborná příprava se uskuteční v neděli dne 28.9.2008 od 14:00 hodin na stanici HZS Říčany, Černokostelecká 447.
Žádám Vás proto o zajištění účasti uvedených funkcionářů vašeho sboru.


plk. Jan Bradna
ředitel územního odboru

Zpět na seznam akcí