Akce pořádané SDH Modletice

Shromáždění představitelů SDH

Datum konání: 07.03.2013
Místo konání: Ohradní 26, Praha 4, VPO 1. patro, 17,00

Pozvánka pro starostu, velitele nebo pověřeného zástupce. Účast v civilním oděvu.

Zpět na seznam akcí