Články o požární prevenci

Zamrzlá vodní plocha

(Přidáno 28.01.2016)

Vstup na zamrzlou vodní plochu je vždy na vlastní nebezpečí.

Za bezpečnou se považuje souvislá ledová vrstva, jejíž síla je minimálně deset centimetrů, některými záchranáři je však doporučována tloušťka alespoň dvacet centimetrů.

Nevstupujte na led, pokud jeho kraje u břehu nejsou pevné.

Led musí být čirý a průhledný, protože pokud je bílý tak obsahuje vzduchové bubliny a tím pádem se snižuje jeho nosnost.

Na zamrzlé ledové ploše by se člověk neměl pohybovat sám, a to pro případ, že by se propadl a bylo by třeba zajištění pomoci.

Děti by se po zamrzlé vodní ploše měly pohybovat pouze v doprovodu starších osob.

Na ledu vodní plochy by se nemělo na jednom místě shromažďovat více lidí, už vůbec by větší počet lidí neměl na ledu skákat a zvyšovat riziko prolomení.

V případě, kdy led začne praskat, a stojí na něm dvě a více osob, je třeba, aby se cestou k břehu oddělily, aby zatížení ledu bylo rovnoměrné.

Pokud už dojde k prolamování nebo prolomení ledu, není dobré zvolit útěkovou taktiku v podobě chůze po čtyřech, ale pomocí převalování – tzv. válení sudů.

V případě propadnutí osoby do vody je třeba neprodleně zalarmovat složky integrovaného záchranného systému např. prostřednictvím tísňové linky 112 nebo linek záchranné služby a hasičů.

Zpracoval F. Knitl – preventista SDH Modletice

Foto k článku

Zamrzlý rybník

Zpět na seznam článků