Články o požární prevenci

Bezpečná cesta do a z školy...

(Přidáno 01.09.2017)

Bezpečná cesta dětí do škol je cílem všech rodičů.
Pro zvýšení bezpečnosti je možné dělat hned několik na sobě nezávislých aktivit. Nejdůležitější je vždy vlastní chování, tj. výchova k bezpečnému chování a správnému řešení dopravních situací.

Dopravní výchova však nezačíná až ve škole, ale doma. Rodiče jsou těmi, kteří dávají dětem základní informace a svým příkladem ukazují, jak se chovat v reálném prostředí.

Naplánování trasy:
Před první cestou do školy je dobré si trasu promyslet a vybrat takovou, na které je minimum nebezpečných míst. Pamatujme, že pro dítě může být nebezpečné i jednoduché přecházení silnice. Hledáme tedy takovou trasu, na které jsou široké chodníky, a dítě bude muset přecházet silnici jen minimálně. Pokud je to nutné, tak na co nejbezpečnějších a nejpřehlednějších místech. Nejlepší jsou nadchody, podchody a přechody pro chodce se semafory. Pokud je cestou do školy stezka pro chodce, určitě ji využijte.

Naučení trasy a bezpečného chování:
Po naplánování nejlepší trasy je dobré ji několikrát s dítětem projít nanečisto a vysvětlovat jednotlivá nebezpečná místa (určit je a naučit se, jak je vyřešit).
Po nástupu do první třídy chodí rodiče s dětmi a tím prohlubují znalosti a dovednosti řešení dopravních situací. Jakmile začne chodit dítě samo, je dobré se domluvit, že půjde rodič několikrát „za ním“ a ověří, jestli dělá vše správně.
Nebezpečné situace, na co si dát pozor.

Chůze:
• Po chodníku, vpravo, ideálně širokém – někdy děti chodí po obrubníku nebo se cestou pošťuchují a tak mohou spadnout do silnice
• Nejbezpečnější je chůze po stezce pro chodce, parkem nebo jinou trasou, co nejdále od silnice (případně ne u hlavních silnic).

Přecházení:
• Vždy přecházet jen po přechodu pro chodce. Řidiči na přechodu chodce očekávají, mimo něj méně.
• Rozhlížet se před i při přecházení
• Rozhlížet se nejen ve směru silnice, na které je přechod, ale i do směrů navazujících silnic (např. za sebe)
• Vždy navázat s řidičem oční kontakt a ujistit se, že zastaví
• Přecházet vpravo, rychle, ale ne zbrkle, co nejkratší cestou přes silnici (kolmo)
• Správně odhadnout rychlost a vzdálenost aut a čas pro bezpečné přejití silnice
• Nepřecházet na červenou
• Nepřecházet mezi auty

Viditelnost:
• Reflexní prvky na oblečení i aktovkách (podzim a zima jsou kritické měsíce, kdy děti chodí do i ze školy za tmy nebo šera).
Zpracoval:Fr. Knitl, preventista SDH
(zdroj: bezpecnecesty.cz).

Foto k článku

Zpět na seznam článků