Reportáže

"Floriánek"

Datum konání: 05.05.2007
Místo konání: Hasičský okrsek Modleticko

Reportáž

První ročník praktického výcviku okrsku č.3 „Floriánek“.

V sobotu 5.května proběhl praktický výcvik jednotek SDH okrsku Modleticko. Výcvik byl určen pro družstva 1+3 (i smíšená), která se po své ose přesunovala mezi pěti stanovišti, kde plnila různé úkoly a to jak praktické, tak i teoretické. Když popíši úkoly za sebou, tak začnu v Modleticích, kde proběhl teoretický zásah v budově obecního úřadu, ve které „hořelo“ v bytě a úkolem soutěžících bylo provést průzkum bytu a popsat, co při průzkumu zjistili. Poté bylo jejich úkolem určit pořadí jednotlivých činností, které by družstvo dělalo v případě skutečného zásahu.
Druhé stanoviště bylo v lomu v Chomutovicích, kde bylo úkolem pomocí PS 12 a čtyř hadic „C“ naplnit vodou z rybníka terč, umístěný na stráni. Poté bylo také na čas nutno sbalit použitý materiál a vrátit jej zpět na základnu.
Třetím stanovištěm byla zdravověda, umístěná na okraji Křížkového Újezdce. Zde bylo úkolem družstev zasáhnout při autonehodě, při které byl zraněn řidič a spolujezdec.
Čtvrtým stanovištěm byla náves v Křížkovém Újezdci, kde proběhl nácvik pořadového výcviku.
Pátým úkolem byl zásah na chemickou látku u Samkova rybníku. Ten proběhl nejdříve teoreticky formou testu, a následně pomocí PS 12 pomyslným uhašením požáru a následný přesun barelů s nebezpečnými látkami do předem určeného prostoru.
Na tomto stanovišti došlo i k vyhlášení výsledků. Výcviku se zúčastnilo celkem osm družstev. Ty se umístily takto. Zvítězilo družstvo Popovičky B, a dále se umístily Modletice A, Popovičky A, Křížkový Újezdec muži, Kuří, Křížkový Újezdec ženy, Popovičky C a Modletice B.
Po vyhlášení výsledků, předání diplomů, Floriánků a putovního Floriánka družstvu Popoviček proběhlo předání odznaků odbornosti Hasič III a strojník těm hasičům, kteří složili úspěšně zkoušky. Předání se zúčastnil starosta okresu Praha-východ pan Oldřich Lacina a vedoucí rady represe pan Pavel Prokšík. Jejich milou účastí dostalo předání odznaků slavnostnější ráz. Za jejich účast jim jménem výboru okrsku č.3 děkuji.
Kolem druhé hodiny dle mého názoru velmi zdařilá akce ke spokojenosti všech skončila. Jak několikrát zaznělo, účast v soutěži byla pro všechny přínosem a všichni, kdo se na přípravě soutěže podíleli si zaslouží velký dík.

Jiří Olmr, starosta okrsku č.3 Modleticko

(Jiří Olmr)

Vybrat jinou reportáž | Přejít na celý seznam soutěží