Rychlé zprávy

03.05.2019 –  [František Knitl]
Výstraha byla 27.4. 2019 odvolána.

21.04.2019 –  [František Knitl]
VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 20.4.2019 vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu číslo PVI_2019/44 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50ti metrů
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100m
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100m

ZAKÁZÁNO!
a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování látek na volném prostranství).
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret).
c) používání zábavní pyrotechniky
d) jízda parní lokomotivy
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona
g) vypouštění ,,lampionů štěstí“
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty (zákaz neplatí pro vlstníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování)
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály (např. suchou trávou, slámou, strništěm, porostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!
por. Bc. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

04.11.2018 –  [František Knitl]
Jak už asi víte, v Modleticích se rozběhla stavba nové hasičárny na místě původní garáže...
na rajčeti a facebooku jsou vytvořeny fotoalba, kam budou přibývat fotky z průběhu stavby...

20.08.2018 –  [František Knitl]
VÝSTRAHA – ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ!
Český hydrometeorologický ústav opět vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro kraje Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Olomoucký výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů.
http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=22117973&docType=ART

29.05.2018 –  [Jiří Szalai ml.]
V sekci zásahy byl přidán děkovný dopis od hlavního města Prahy za zásah v Hostivaři. Plné znění naleznete pod popisem zásahu ve fotogalerii.

27.01.2018 –  [Jiří Szalai ml.]
PLES VYPRODÁN! O lístky na letošní ples SDH Modletice byl tak velký zájem, že již po týdnu není co prodávat. Bohužel sál v Modleticích nedisponuje větší kapacitou. Děkujeme za pochopení.

11.01.2018 –  [František Knitl]
Chodci, pozor!!! Reflexní prvky jsou povinné!!!
Vzhledem k tomu kolik potkávám v tomto období na silnicích kolem naší obce chodců za tmy neviditelných!!!!! nutí mě to k sepsání tohoto článku a apeluji k jeho přečtení...

10.01.2018 –  [Jiří Szalai ml.]
V sekci akce je přidána pozvánka na Výroční valnou hromadu, která se koná 20. 1.

30.12.2017 –  [František Knitl]
Blíží se oslavy příchodu nového roku a s tím problematika zábavní pyrotechniky...
Sledujte sekci prevence nebo facebookové stránky...

05.12.2017 –  [František Knitl]
Nastal čas adventu a s tím opět spojené riziko požárů od adventních věnců: sledujte sekci prevence a facebookové stránky JSDHO...

21.11.2017 –  [František Knitl]
Přidány nové akce, brigády, zásahy, fota....
sledujte i facebookové stránky (nově odkaz zde na hlavní tránce)...

28.10.2017 –  [František Knitl]
Hasiči se připravují na extrémně silný vítr

28.10.2017 - 14:00 - Ostatní (Česká republika)
27. 10. 2017 (Nicole Zaoralová) - V souvislosti s výstrahou ČHMU na extrémně silný vítr, platnou pro celou Českou republiku zasedala již dnes odpoledne skupina štábu generálního ředitelství HZS ČR. Ta rozhodla o speciálních opatřeních.
Pracoviště příjmu tísňového volání a operační střediska budou obsazena v plných početních stavech, připravena odbavovat velký nápor volajících a řešit vzniklé mimořádné události. V pohotovosti je Záchranný útvar HZS ČR a to všechny tři roty – v Hlučíně, Jihlavě i ve Zbirohu. Zpohotověny jsou sklady Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR pro výdej humanitárního materiálu, pro poskytnutí nouzového ubytování, lehátek, přikrývek a podobně. V pohotovosti jsou i všechny stanice HZS ČR v republice a jsou připraveni okamžitě posílit početní stavy hasičů ve výjezdu. Stejně tak i dobrovolní hasiči.
Nejhorší situace se očekává od sobotního večera do nedělního poledne. Hasiči jsou na takovéto mimořádné události připraveni a řádně školeni, procházejí speciálním výcvikem pro práci s motorovou pilou, umí si tak velmi profesionálně s nepřízní počasí poradit. Nejčastěji odstraňují popadané stromy, větve nebo zabezpečují poškozené střechy.

Co dělat při silném větru:

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry
Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

01.09.2017 –  [František Knitl]
Škola se nezadržitelně blíží a tak se opět hodí něco o bezpečnosti pohybu dětí na cestě do i ze školy....
sledujte odkaz ,,prevence".

17.07.2017 –  [František Knitl]
SDH Modletice dostalo nový dopravní automobil...
(foto na rajčeti).

20.06.2017 –  [František Knitl]
,,bazénová" sezona je v plném proudu a už jsou první případy tonutí dětí....
sledujte sekci PREVENCE a přečtěte si o bezpečnosti domácích bazénů...

17.05.2017 –  [František Knitl]
přišla doba rojení včel.... sledujte sekci prevence a pozorně čtěte jak postupovat.....

18.04.2017 –  [František Knitl]
přidány akce a brigády...

03.04.2017 –  [František Knitl]
SVOZ železného šrotu:
i letos budou místní hasiči svážet železný odpad a to 10.4.2017.
Šrot je potřeba připravit před dům a také informovat o jeho odvozu (nejlépe SMS nebo telefonicky - 730 698 529).

05.03.2017 –  [František Knitl]
Přichází jaro a opět se objevují problémy spojené s vypalováním trávy, křovin, listí atd.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování.
Více čtěte v sekci prevence...

29.01.2017 –  [František Knitl]
ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o plánovaném přerušení elektřiny
Dne 23.2.2017 od 7:30 do 11:30 hodin.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne : 23.02.2017 od : 07:30 hod do : 11:30 hod.
v lokalitě : Modletice - část obce: Modletice
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Modletice
č.p.:/č.orient. bez ulic : 385/16, 385/19
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze nezbytně nutnou dobu.

29.01.2017 –  [František Knitl]
Přerušení dodávky vody "přivaděč Želivka"
Ve čtvrtek dne 2.2.2017 bude z důvodu opravy na vodovodním přivaděči pro obec Modletice přerušena dodávka vody od 10:00 hodin do 11:00 hodin . Přerušení dodávky vody se týká všech objektů napojených na vodovod Želivka. Jedná se o č.p. 1, 6, 14, 19, 20, 58, 59, 60, 61, 62, 131, 132, 133.

29.01.2017 –  [František Knitl]
Svoz nebezpečného odpadu - v sobotu dne 1.4.2017
Modletice - místo zastávky - u OÚ Modletice vedle separovaných nádob (naproti potravinám), čas příjezdu 8:00 hodin, nakládka 20 minut.

27.01.2017 –  [Jiří Szalai ml.]
Přidány akce, které nás v roce 2017 čekají a o kterých víme, kdy se konají.

02.12.2016 –  [František Knitl]
Po otevření zdánlivě prázdné fotografie pod článkem o kominíkách se Vám ukáže náhled ověřovací stránky HZS.....

20.11.2016 –  [František Knitl]
V sekci "prevence" naleznete článek o nové aplikaci HZS ČR o prověření revizních techniků spalinových cest.

08.05.2016 –  [František Knitl]
přidány fotky k akci ,,svátek matek"

21.04.2016 –  [František Knitl]
přidán zásah s fotografiemi

18.04.2016 –  [František Knitl]
zapsány nejbližší akce a brigády, sledujte jednotlivé sekce...

02.03.2016 –  [František Knitl]
přidán zásah ,,polomy" (foto).

08.02.2016 –  [František Knitl]
v sekci akce přidáno školení RESCUE kurz a foto.

04.02.2016 –  [Jiří Szalai ml.]
Zápis z Valné hromady naleznete v sekci Akce, nebo na tomto odkazu: http://hasici.modletice.cz/index.php?clanek=akce&k_akci=121

29.01.2016 –  [František Knitl]
Pokud chodíte na tyto stránky pravidelně, tak jste si všimli, že zde přibylo nové téma - PREVENCE. Dočtete se tu o tom jak se vyhnout nepříjemnostem při různých činnostech a jak se chovat, když už taková situace nastane.

02.08.2015 –  [František Knitl]
přidán zásah - únik oleje v Modleticích (foto).

20.07.2015 –  [František Knitl]
Zapsána brigáda + foto

20.07.2015 –  [František Knitl]
Na žádost firmy SOPO hasiči zapůjčily káď na vodu v den, kdy byla v obci plánovaná odstávka elektriky.

12.04.2015 –  [Jiří Szalai ml.]
Přidány akce a brigády.

25.02.2015 –  [Jiří Szalai ml.]
28. února se uskuteční hasičský ples. Blíže v blížících se akcích. Všichni jste srdečně zvání, ať jste či nejste hasiči.

23.02.2015 –  [Jiří Szalai ml.]
V pátek (27. 2.) a v sobotu (28. 2.) nás čekají dvě akce k přípravě plesu (viz. brigády). V pátek je to od 19 hodin v hasičárně. V sobotu od 13 hodin v sále.

28.01.2015 –  [Jiří Szalai ml.]
V akcích u Výroční valné hromady přidán zápis.
Případně následujte odkaz:
http://hasici.modletice.cz/index.php?clanek=akce&k_akci=116

18.01.2015 –  [František Knitl]
zapsán první letošní ,,zásah" (foto)

15.11.2014 –  [František Knitl]
na hasičské rajče přidány dvě alba: předávní ocenění mladým hasičům a příprava občerstvení pro rodiče...

09.11.2014 –  [František Knitl]
do soutěží přidáno shrnutí dětí.......

03.11.2014 –  [František Knitl]
přidány fota z cvičení výjezd. jednotek. viz:soutěže

31.10.2014 –  [František Knitl]
přidány alba na rajče.

31.10.2014 –  [František Knitl]
v hasičárně proběhle exkurze dětí z MŠ,
(info a foto na akcích).

22.10.2014 –  [František Knitl]
SDH Modletice se přihlášen do soutěže Českého rozhlasu Region /100,7/ ,,DOBRÁCI ROKU".
Hlavní výhrou je veselice pro celou obec v hodnotě 100tisíc korun (hudba, pivo, maso).
Po odvysílání Našeho medailonku /pátky po 14hodině/, bude týdenní posílání sms s hlasy /počty nejsou omezeny, cena je 4kč/ na tel:9077704 ve tvaru: ,,DOBRACI SDH MODLETICE".
V rámci vysílání medailonku budou vyvěšeny informace po obci.
info také na ,,www.dobraciroku.cz".
PODPOŘTE NÁS - JE TO PRO VÁS

24.09.2014 –  [František Knitl]
Přidány 3 alba aktivit dětí

15.09.2014 –  [František Knitl]
Úspěch našich dětí na okrese v Brandýse n/L.
foto a info na soutěžích.

07.09.2014 –  [Jiří Szalai ml.]
Oba soutěžní pokusy mužů ze sobotní soutěže v Modleticích jsou na Youtube.
Pokus 1 na: https://www.youtube.com/watch?v=8fLkfPFtSuc&feature=youtu.be
Pokus 2 na: https://www.youtube.com/watch?v=H5tI8hZhaYY&feature=youtu.be

04.08.2014 –  [Jarda Hlad]
Na rajče přidány fotky dětí ze zalévání obecní zeleně, exkurze v Modřenech a soustředění na Orlické přehradě.

11.07.2014 –  [František Knitl]
přidány prázdninové akce hasičat...

03.05.2014 –  [František Knitl]
Přidán zásah na R1 (foto).

01.05.2014 –  [František Knitl]
Byla přidána akce - pálení čarodějnic (foto).

28.04.2014 –  [František Knitl]
přidány: zásah 25.4. a brigády 26.4. 2014 (foto).

04.04.2014 –  [Jiří Szalai ml.]
Byly přidány nové akce (velikonoční setkání a taneční zábava k svátku matek), soutěže (praktické školení Floriánek) a také brigády (svoz dřeva na čarodějnice). Více k jednotlivým položkám na této stránce dole v jednotlivých sekcích.

03.04.2014 –  [František Knitl]
Na hasičské rajče byly přidány fotky z exkurze.

25.03.2014 –  [František Knitl]
V neděli 23.3.2014 se uskutečnila exkurze dětí na letiště se zaměřením na hasičskou stanici.

09.03.2014 –  [František Knitl]
v neděli 9.3. proběhlo představení naší tatry na výstavní akci modelářů železnice viz. akce.

26.02.2014 –  [Jiří Szalai ml.]
Než nám náš webmaster udělá rubriku akcí pro děti, tak přidáváme rozpis do rubriky blížící se akce.

26.02.2014 –  [Jiří Szalai ml.]
ZAJÍMAVOST: Jak vypadá hasičská soutěž v Modleticích z letadla? To můžete shlédnout na nových snímcích Google map. Vyfoceno 7. září 2013. https://www.google.com/maps/@49.9723219,14.5879532,137m/data=!3m1!1e3

20.12.2013 –  [Jarda Hlad]
Na hasičské rajče byly přidány fotky z dětské soutěže v Cholupicích. Dále z přípravy a prodeje vánočních výrobků.

19.12.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Sbor dobrovolných hasičů Modletice Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a šťastný a veselý nový rok 2014. A při zapalování prskavek a adventních věnců dbejte na požární bezpečnost :-).

19.12.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
"První středa" (tedy pravidelná měsíční schůze jednotky a výboru) v lednu 2014 je přesunuta na čtvrtek 2. ledna od 18. Místo je tradiční - hasičárna. Účast členů jednotky a výboru je na této schůzi povinná.

30.10.2013 –  [Jarda Hlad]
Na hasičské rajče byly přidány fotky ze soutěže v Třemblatu, ze ZPV v Senohrabech a exkurze MŠ Modetice.

11.10.2013 –  [Jarda Hlad]
Na hasičské rajče byly přidány fotky ze soutěže v Modleticích a Brandýsa nad Labem.

09.09.2013 –  [Jiří Olmr]
Několik momentek z naší soutěže je na rajčeti..

09.08.2013 –  [Jarda Hlad]
Na hasičské rajče byly přidány fotky ze soutěže v Radějovicích, dětského dne v Modleticích, ukončení sezóny u hasičárny a soustředění ve Strnadovském mlýně.

25.06.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Prosím nezapomeňte, že první středa v červenci je přesunuta na tuto, tedy 26. 6.

10.06.2013 –  [Luboš Škába]
Mimořádná schůze ve středu 12.6.2013 od 18 hodin v hasičské zbrojnici.

10.06.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Pohled na hasičárnu v Modleticích, jak ho asi neznáte :-)
http://www.youtube.com/watch?v=fFASMghO-go

07.06.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Webmaster Pavlik doplnil údaje do kategorie "O hasičích"...

25.04.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Doplněny údaje o školení členů JSDHO.

03.04.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Přidána brigáda k pálení čarodějnic (sekce Brigády) a předškolení před Floriánkem (sekce Akce).

15.03.2013 –  [Jiří Olmr]
Fotky z přípravy "velikonoční akce" na rajčeti..

14.03.2013 –  [Jiří Olmr]
Důležité informace pro členy JSDHO v akcích.

11.03.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Přijďte na velikonoční setkání. Více informací v akcích.

10.03.2013 –  [Jiří Olmr]
Několik momentek z uzlování je na rajčeti

23.02.2013 –  [Jiří Olmr]
Shromáždění představitelů sborů ve čtvrtek 7.3.2013 od 17,00h viz. akce

11.02.2013 –  [Jiří Szalai ml.]
Přidána brigáda - příprava tomboly. Ve čtvrtek 14. 2. od 17 hodin.

02.01.2013 –  [Jiří Olmr]
Přeji vše nejlepší naší "Fany" která dnes slaví první rok po rekonstrukci :-)

08.12.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
Přidány akce na leden a únor 2013.

30.11.2012 –  [Jiří Olmr]
Několik fotek z výroby věnečků je na rajčeti :-)

07.11.2012 –  [Jiří Olmr]
První prosincová středa je 30.11. od 18 hodin!!!

05.11.2012 –  [Jarda Hlad]
Na hasičské rajče byly právě přidány fotky z Malého Floriánka, který proběhl 27.10.2012 v hasičárně a jejím okolí. Zároveň ještě jednou děkuji všem, kteří tuto vydařenou akci pomohli organizovat!!!

22.10.2012 –  [Jarda Hlad]
Na hasičské rajče byly přidány fotky z děstké soutěže v Brandýse nad Labem, která se uskutečnila 15.září 2012.

11.10.2012 –  [Jarda Hlad]
V sobotu 27.10.2012 bude na louce za hasičárnou od 13.00h probíhat tzv. Malý Floriánek pro naše malá hasičata. Prosíme tedy o výpomoc s přípravou i samotnou soutěží. Dobrovolníci se můžou hlásit Evě nebo Jardovi. Nejlépe telefonicky. Děkujeme

18.09.2012 –  [Jarda Hlad]
Přidána reportáž z dětské soutěže v Brandýse nad Labem (sekce akce).

10.09.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
V sekci (uplynulé) akce naleznete reportáž ze sobotního praktického školení velitelů a strojníků.

08.09.2012 –  [Jiří Olmr]
Foto ze sobotního školení na http://okrsek3.rajce.idnes.cz/Skoleni_strojniku_a_velitelu_2012/

30.08.2012 –  [Jarda Hlad]
Fotky na Jardově rajčeti z výletu mladších žáků do Votic najdete na adrese:

http://jajce.rajce.idnes.cz/Votice_2012/

16.08.2012 –  [Jiří Olmr]
Fotky z výletu starších žáků na rajčeti Anetky http://bublajss.rajce.idnes.cz/Vylet_starsich_zaku_hasicu_Modletice_-_Zbiroh/

09.06.2012 –  [Jiří Olmr]
Fota zlatých dětí z Popoviček na rajčeti

28.05.2012 –  [Jiří Olmr]
Fotky z "dětských" Svojšovic jsou na rajčeti :-)

20.05.2012 –  [Jiří Olmr]
Pár fotek ze soboty je na rajčeti

15.04.2012 –  [Pavel Přibyl]
Brigády opraveny. Omlouvám se za komplikace

13.04.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
Na odstranění problému u zobrazování brigád se pracuje. Stále platí, že svoz na čarodějnice je 29. dubna.

12.04.2012 –  [Jiří Olmr]
U brigády na svoz se objevuje datum zveřejnění a ne datum akce :-( nenechte se zmást..

12.04.2012 –  [Jiří Olmr]
Zítra schůzka k přípravě oslav v hasičárně od 19 hodin.

19.03.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
Povedlo se pár změn na stránkách ve spolupráci s webmasterem Pavlikem Přibylem. Důležitá je ta, že brigády se budou zobrazovat na hlavní stránce a měly by být zobrazeny i v den brigády. Dále byla změněna hlavička. Možná bude nutné zmáčknout F5, aby se to vše projevilo.

17.03.2012 –  [Jiří Olmr]
Najdeš rozdíl??? na rajčeti dvě fotky :-)

11.03.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
BRIGÁDA: V sobotu 17. 3. od 14 hodin proběhne čištění požární nádrže u hřiště.

01.03.2012 –  [Jiří Olmr]
Přípravná schůzka na Floriánka dole v akcích..

24.02.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
Další brigáda je příští sobotu 3. 3.

17.02.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
V brigádách (sloupec vlevo) je přidána opět jedna novinka - příprava tomboly.
Pozor! Brigády se zobrazují pouze do data, než se konají. Pak automaticky padají do proběhnutých brigád. Takže se Vám může stát, že v den konání brigády onu položku nevidíte v plánovaných. Koukejte tedy na obě kategorie. Pokusíme se přenastavit, aby zobrazování fungovalo o jeden den déle.

02.02.2012 –  [Jiří Szalai ml.]
V sekci brigády (sloupec vlevo) je přidána nová brigáda na sobotu 11. února.

21.01.2012 –  [Jiří Olmr]
Titulka na požárech )) pozary.cz

02.01.2012 –  [Jiří Olmr]
Tuto sobotu oficiální přivítání Tatry doma :-)

02.01.2012 –  [Jiří Olmr]
TATRA UŽ JE DOMA :-)

05.12.2011 –  [Jiří Olmr]
Několik fotek Tatry po třech měsících na rajčeti

02.11.2011 –  [Jiří Olmr]
Druhá etapa "úklidu" hasičárny tuto sobotu v 9.

24.10.2011 –  [Jiří Olmr]
Další čerstvá fota na rajčeti..

06.10.2011 –  [Jiří Olmr]
Sobotní první úklid hasičárny v akcích...

04.10.2011 –  [Jiří Olmr]
Další fotky Tatry na rajčeti

20.09.2011 –  [Jiří Olmr]
Fotky naší Tatry po týdnu v opravě na rajčeti

20.09.2011 –  [Jiří Olmr]
Výsledky dětí z Křížkového Újezdce na rajčeti

06.09.2011 –  [Jiří Olmr]
Pár fotek ze soutěže je na rajčeti http://hasicimodletice.rajce.idnes.cz

05.09.2011 –  [Jiří Olmr]
Tatra byla dnes před polednem předána k rekonstrukci.

25.08.2011 –  [Jiří Olmr]
Provedení rekonstrukce Tatry dohodnuto, v září firma začne s opravou.

16.08.2011 –  [Jiří Olmr]
Zajišťujeme požární dozor na Modletickém zvonění :-)

08.08.2011 –  [Jiří Olmr]
Čerpání v OBO BETERMAN proběhlo s úspěchem)

11.07.2011 –  [Jiří Olmr]
Pár fotek od stohu je na rajčeti

30.06.2011 –  [Jiří Olmr]
První středa v červenci O D P A D Á !!
Přijďte až 3.8.2011 !!!

28.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Fotky z okresní soutěže v Boleslavi jsou na http://okrsek3.rajce.idnes.cz/Okresni_hasicska_soutez_2011_Boleslav/

24.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Videa ze soboty jsou na http://www.youtube.com/user/hasicimodletice

23.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Fotky modletických hasičů ze Svojšovic jsou ve fotogalerii na rajčeti.

23.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Fota z okrskové soutěže všech týmů jsou na http://okrsek3.rajce.idnes.cz/Okrskova_soutez_-_Svojsovice_2011/

18.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Soutěž v PÚ Radějovice, více na: http://www.sdhradejovice.cz/

18.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Huntovický útok - více na: http://www.hasici.popovicky.cz/

02.05.2011 –  [Jiří Olmr]
Pár fotek ze sobotního Floriánka je na okrskovém rajčeti. http://okrsek3.rajce.idnes.cz/Florianek_5._rocnik/#

21.04.2011 –  [Jiří Olmr]
V pátek 22. se v 16,00 hodin přesunuje lávka přes potok za loukou. Kdo chce pomoci, ať se dostaví...

17.04.2011 –  [Jiří Olmr]
Pár fotek z Žernovky v galerii na rajčeti..
http://hasicimodletice.rajce.idnes.cz/Zernovka_2011/

16.04.2011 –  [Jiří Olmr]
Drželi jste dobře :-) naši byli druhý :-)

15.04.2011 –  [Jiří Olmr]
To už je drobnůstka :-) tak zítra držte našim "osmičkářům" palce..

15.04.2011 –  [Pavel Přibyl]
Ta funkce je koukám ještě potřeba doladit :)

13.04.2011 –  [Jiří Szalai ml.]
Na http://www.facebook.com/event.php?eid=204957412868108¬if_t=event_wall#wall_posts je přidána událost, kam se mohou přihlásit účastníci svozu čarodějnic, aneb taky sem si to chtěl zkusit tu novou funkci :-)

13.04.2011 –  [Jiří Olmr]
Několik fotek z tréninku na Žernovku najdete na rajčeti..

13.04.2011 –  [Pavel Přibyl]
Na titulní straně se budou zobrazovat vždy maximálně 3 nejnovější zprávy.
Ty starší naleznete v levém menu pod odkazem "Rychlé zprávy"

13.04.2011 –  [Pavel Přibyl]
Přidána nová funkce na stránkách:
Správce nyní může přidávat rychlé zprávy