Soutěže v požárním sportu

Okresní soutěž

Datum konání: 26.05.2007
Místo konání: Sportovní areál Aero Vodochody

Soutěž našeho okresu.

Reportáž

Dne 26. května 2007 proběhlo ve sportovním areálu města Odolena Voda Okresní kolo v požárním sportu mužů a žen okresu Praha – Východ. Pořadatelem soutěže byli OSH Praha – východ a SDH Dolínek ve spolupráci s HZSP Aero Vodochody.

Příprava tratí proběhla, jako každý rok, den před soutěží. Vysoká účast členů technické čety z domácího SDH Dolínek a HZSP Aero Vodochody vše urychlila a stavění šlo velice rychle. Pouze účast členů ORV byla hodně nízká, ať už při nakládce překážek v Českém Brodu tak při samotném stavění překážek. Účast musel zachraňovat i starosta OSH PV p. Lacina. Vše se zvládlo postavit a připravit za odpoledne a na sobotu zbylo minimum organizačních drobností.

Bohužel sobotní ráno však ukázalo drobné nedostatky, kterými se bude muset zaobírat ORV, hlavně v prezenci. Prezence se rozběhla na sto procent až v 8.15hod a to její konec byl naplánován na 8.30hod. Zde jsme nabrali zhruba půlhodinové zdržení. Poslední instrukce pro vedoucí družstev proběhly v 9.00hod a slavnostní nástup se zahájením soutěže pak o 15minut později. Nástupu se zúčastnili i oba hosté, velitelé stanic HZS v Říčanech a Staré Boleslavi. Start první disciplíny, štafeta 4x100m s překážkami, byl v 9.30hod.

Disciplína z mého pohledu proběhla téměř dokonale, jenom škoda že se mi nepodařilo rozběhnout cílové zařízení elektronické časomíry. Štafety proběhly i s ručním měřením vskutku rychle. Velký podíl na tom má rozhodčí disciplíny p. Tomečková, která soutěžní družstva opravdu nešetřila a stanovený limit 5minut dodržovala bez výjimek. Vzhledem k povrchu drah skládám poklonu všem rozhodčím, kteří si na prašné škváře užili své. I díky nim štafety skončily skoro o hodinu dříve. Pouze škoda, že hodně soutěžních družstev šlo pouze s jednou štafetou a diváci byli ochuzeni o několik pokusů při zdolávání domečku. Ten byl zařazen na příkaz(v dobrém) starosty OSH PV a i vzhledem k jejich provedené generální opravě. Ale i tak se bylo na co dívat. Bohužel si domeček vybral i nepříjemné zranění závodníka z SDH Mukařov. Přeji mu co nejrychlejší uzdravení!!!

Po štafetách to vypadalo takhle – kategorie žen: První SDH Jenštejn, drobný odstup SDH Řehenice, třetí SDH Tehov, čtvrté SDH Senohraby a páté SDH Říčany. Kategorie mužů přinesla dost těsný souboj na vedoucích pozicích. První SDH Řehenice a druhé SDH Senohraby byly s odstupem 0,4s, třetí SDH Tehovec, čtvrté SDH Říčany, paté SDH Úvaly. Další místa byla již s velkým odstupem, hlavně velký favorit na celkové vítězství SDH Turkovice díky neplatnému druhému pokusu téměř ztratil šanci na vítězství.

Požární útok ukázal kdo má natrénováno a kdo ne. Řehenice nezaváhaly ani při PÚ, a to je nerozhodilo ani na poslední chvíli měněná stříkačka, která neodpovídala technickým předpisům. Na pomoc se stříkačkou přispěchali věční rivalové z Turkovic. Druhé Senohraby zaostaly o více než 7vteřin, třetí Křížkový Újezdec zaostal o další 2vteřiny. Na dalších místech se družstva umisťovala již s drobnými odstupy.

Požární útok v kategorii mladších žen proběhl vcelku poklidně. Ukázal rozdíl v nástřiku terčů. Řehenská děvčata nástřik terčů docela zvládla, to se ale nepovedlo ženám z Jenštejna, které to stálo obhajobu loňského vítězství. Mezi Řehenice a Jenštejn se vklínila děvčata z Říčan. Tehov na čtvrtém místě drobně na třetí ztratil a pátá po zaváhání skončila děvčata ze Senohrab.

Požární útoky kategorie starších žen proběhly klidně. Doubecké ženy ukázaly že stále umí, Modletické ženy mírně zaostaly, akorát ženy z Tehovce se nevyvarovaly chyb a odstup od prvních dvou byl mírně vyšší.

To nejlepší se utkalo na konec. Muži starší z Tehovce se opravdu vytáhli, neboť jejich čas by v absolutním pořadí figuroval na druhém místě. Prostě zkušení hasiči, kteří nebyli na své první soutěži. Muži z Podolánky zaostali o dost. Muži z Říčan provedli neúspěšný experiment na sání, a to se projevilo na dosaženém čase, který byl hodně daleko od druhého místa.

Požární útoky proběhly velice rychle a to i s technickou pauzou na zkrácení trati i s drobným zdržením při opravě prasklé žárovky u pravého terče. Velký dík za průběh při požárních útocích patří rozhodčímu disciplíny Ing. Romanu Bílému a rozhodčímu na platu Michalu Bílému. Jejich přístup byl velice profesionální a prodlevy mezi jednotlivými pokusy zkrátili na totální minimum, a to i přesto, že se soutěžilo na jednom stavu. Poděkování patří i ostatním rozhodčím a startérovi, kteří se na hladkém průběhu disciplíny PÚ podíleli.

Celkové výsledkové listiny všech kategorií jsou uvedeny dál, také je možné si je stáhnout na okresním webu.

Závěrem bych touto formou chtěl poděkovat pořádající organizaci SDH Dolínek a HZSP Aero Vodochody za zajištění místa pro okresní soutěž, zajištění stravování, za pomoc při organizaci a poskytnutí potřebné techniky, za přístup technické čety k přípravě okresní soutěže, vyložení, složení, rozložení a naložení překážek. Poděkování patří HZS středočeského kraje, stanice Stará Boleslav a Český Brod, za pomoc při přepravě překážek, při nakládání a skládání překážek ve skladu, pí. Maděrové za přípravu stravenek, všem zúčastněným rozhodčím za jejich výborné a bezchybné rozhodování, hlavní rozhodčí pí. Markétě Hruškové za zajištění rozhodčích, za pomoc při organizaci soutěže a za průběh okresní soutěže, pí. Vrzalové a p. Vrzalovi za pomoc při vyhlašování výsledků a při předávání cen, všem divákům kteří si na okresní soutěž našli cestu, starostovi OSH PV p. Lacinovi za pomoc při organizaci soutěže a za pomoc v průběhu soutěže, celému štábu soutěže za klidný průběh soutěže, veliteli soutěže p. Martinákovi a všem ostatním, kteří jakkoliv pomohli při organizaci a průběhu okresní soutěže. Poděkování patří odborné radě velitelů, která okresní soutěž připravila a naplánovala velice pěkné počasí. Musím poděkovat všem soutěžícím za jejich přístup k soutěži, za výborné chování v průběhu soutěže, ale i za výborné chování při nástupech a u vyhlašování výsledků.

Závěrem musím napsat, že okresní soutěž proběhla, až na pár drobností, dle mých představ a beru jí jako velmi vydařenou. Vítězům v kategoriích mladší přeji při reprezentování okresu Praha – východ na krajské soutěži v Nymburce co nejlepší výsledky.

Pavel Prokšík
vedoucí ORV Praha - východ

Článek převzat z webu Okresního sdružení hasičů Praha-východ, www.oshpv.cz

(Jiří Olmr)

Zpět na seznam soutěží