SDH Modletice

Vítejte na stránkách SDH Modletice

Rychlé zprávy

03.05.2019 –  [František Knitl]
Výstraha byla 27.4. 2019 odvolána.

21.04.2019 –  [František Knitl]
VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 20.4.2019 vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu číslo PVI_2019/44 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50ti metrů
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100m
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100m

ZAKÁZÁNO!
a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování látek na volném prostranství).
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret).
c) používání zábavní pyrotechniky
d) jízda parní lokomotivy
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona
g) vypouštění ,,lampionů štěstí“
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty (zákaz neplatí pro vlstníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování)
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály (např. suchou trávou, slámou, strništěm, porostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!
por. Bc. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

04.11.2018 –  [František Knitl]
Jak už asi víte, v Modleticích se rozběhla stavba nové hasičárny na místě původní garáže...
na rajčeti a facebooku jsou vytvořeny fotoalba, kam budou přibývat fotky z průběhu stavby...

20.08.2018 –  [František Knitl]
VÝSTRAHA – ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ!
Český hydrometeorologický ústav opět vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro kraje Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Olomoucký výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů.
http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=22117973&docType=ART

29.05.2018 –  [Jiří Szalai ml.]
V sekci zásahy byl přidán děkovný dopis od hlavního města Prahy za zásah v Hostivaři. Plné znění naleznete pod popisem zásahu ve fotogalerii.

Aktuality

-- V dohledné době se nechystá žádná akce --
NázevDatum konáníMísto konání
-- V dohledné době se nechystá žádná soutěž --
NázevDatum konáníMísto konání
-- Žádné brigády nejsou v dohledu --